شهر زیبای غزه تبدیل به مخروبه‌ای شده که گویا هیچ زمانی زندگی در آن جریان نداشته است.

این است نتیجه حماقت

دیدگاهتان را بنویسید