افرادی بدون لباس فرم یا نشان خاص وابستگی به نهاد یا سازمان به دختران و زنان تذکر حجاب می‌دادند

🔹تعداد این افراد شامل زن و مرد و پیر و جوان، به قدری چشم‌گیر است که ازدحام ایجاد می کند

🔹به کسانی که موی سر خود را نپوشانده بودند، تذکر می‌دادند که «روسریت رو سَرِت کن»، «شالت رو سرت کن» و «کلاهت رو سرت کن!»

🔹به لباس هیچ کس کاری نداشتند و فقط موی سر نباید باز می‌ماند!

🔹انگار پروتکل جدیدی در زمینه حجاب به دست آنها رسیده که سر کردن کلاه را هم به عنوان حجاب پذیرفته است

دیدگاهتان را بنویسید