نگاهی به میزان افزایش حقوق در برابر افزایش تورم از سال ۹۱ تا ۱۴۰۱

فقیر کردن مردم تخصص مدیران انقلابی جمهوری اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید