برخی گزارش‌ها حاکی از تیراندازی مشکوک مقابل ساختمان مجلس نظام در تهران است.

رسانه‌های امپراطوری دروغ مدعی شده‌اند که تیراندازی با اسلحه شکاری صورت گرفته و فرد مسلح، خلع سلاح و بازداشت شده و به کسی آسیبی وارد نشده است!

تاکنون از جزییات دقیق این رویداد اطلاعی در دست نیست.

دیدگاهتان را بنویسید