ایالات متحده از اوکراین خواسته است درباره برنامه‌های اوکراین در زمستان پاسخ دهد، زیرا انتظار می‌رود روسیه دوباره سازماندهی شده و به هدف قرار دادن نیروگاه‌های اوکراین و دیگر زیرساخت‌های اوکراینی ادامه دهد.

مقامات آمریکایی درخواست کردند که در طرح «حمله زمستانی» محاسبات اشتباه ضدحمله قبلی در نظر گرفته شود. در همین حال، ایالات متحده برای مدتی به تامین تسلیحات به کی یف ادامه خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید