زلنسکی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی سان می گوید: “آیا وضعیت در میدان جنگ سخت است؟ بله، اما آیا اکنون با روسیه دوست می شویم یا پشت میز مذاکره می نشینیم؟ نه.”

زلنسکی ادامه می دهد : روسیه تا زمانی که ایالات متحده و چین از آن درخواست خروج نکنند و تا زمانی که آخرین اوکراینی بمیرد، جنگ را ادامه خواهد داد و تا آن زمان، اوکراین به هیچ قیمتی به دنبال صلح با فدراسیون روسیه نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید