افزایش حقوق ۱۸ درصد!
برای هشتمین سال پیاپی افزایش حقوق کمتر از نصف تورم و امسال با سورپرایز وزیر یک سوم تورم اعلام شد.

فقیر کردن سیستماتیک و با برنامه مردم اگه این نیست پس چیه؟

▫️دولت خودش درآمدش رو از طریق مالیات ۴۲ درصد افزایش داره میده رو بودجه بعد افزایش حقوق کارکنان ۱۸ درصد!

دیدگاهتان را بنویسید