🗣 دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی مدعی شد:
◀️ به شورای نگهبان نوشتم که راه مشارکت گسترده را باز کند.

◀️ نامه من ارتباطی با موضع اصلاح طلبان ندارد.

◀️ اگر مشارکت کم باشد بخاطر عملکرد روحانی است!

دیدگاهتان را بنویسید