محمد عالم‌زاده نوری با اتهام زنی به شبکه درمان کشور مدعی شده که «برخی روانشناس‌های دانشگاهی، نوجوانان را برای آرامش روانی به فعل حرام توصیه کرده‌اند.»

این روحانی تاکید کرده که «ما در حوزه علمیه حدود دو هزار طلبه داریم که به صورت تخصصی در زمینه روانشناسی و مشاوره تحصیلات دانشگاهی دارند.»

به باور کارشناسان حضور روحانیون و دخالت حوزه‌های علمیه در تمامی امور حکمرانی یکی از آسیب‌هایی است که سال‌های اخیر شدت گرفته و به توسط حلقه‌های قدرت حمایت می‌شود.
به باور ناظران پررنگ‌تر شدن حضور روحانیون در حوزه‌های آموزش و درمان و سایر بخش‌ها بخشی از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای پیش‌برد برنامه‌هایی است که تحت عنوان «گام دوم انقلاب» مطرح شده است.

دیدگاهتان را بنویسید