ایران در سه دهه گذشته جزء ربع پایانی فاسدترین کشورهای دنیا بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید