🔹با توجه به کلیات منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد نفتی در سال آتی کاهش یافته و این کاهش با افزایش شدید درآمد مالیاتی جبران می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید