🔹تولیدکننده و اشتغال پوشاک در آستانه نابودی است.

🔹بیش از 35 درصد از حجم بازار پوشاک به ارزش حدودی ۳ میلیارد دلار در اختیار کالای قاچاق قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید