🔹 آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار گفته که ترمیم مزد در دستور کار نشست نبوده و دولت به بحث در مورد ترمیم مزد کارگران رضایت نداده و عملاً زیر بار این مساله نرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید