دارندگان گوشی اندوروید که برنامه «شاد» را نصب دارند، چند روزی است با هشدار دائم‌ در ارتباط با دسترسی این برنامه به فایل‌های شخصی گوشی خود و ناامنی آن مواجه می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید