سکسی‌ترین کاری که یک مرد می‌تواند انجام دهد این است که چفیه بر سرش بگذارد!!

Mia Khalifa: The sexiest thing a man can do is wear a keffiyeh

دیدگاهتان را بنویسید