🔹 ماه‌ها می‌گفتند قرار است روسیه در راه‌آهن رشت_آستارا سرمایه‌گذاری کند و به عنوان دستاورد در بولتن‌هایشان نوشتند، حالا شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به ایلنا اعلام کرده که منتظر روسیه نماندیم و خودمان پروژه را شروع کردیم.

🔹 ‏روسیه قبلا با آغاز تحریم از این پروژه خارج شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید