🔹 یا تعهد بده یا لپ تاپ به داخل خوابگاه نیاور

🔹 دادگاه های ‎انگیزاسیون قرون وسطی هم اینطور در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید