✍️احمد زیدآبادی
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه برای “n”مین بار در این 40 روز گذشته گفته است: «در صورت ادامه حملات اسرائیل به غزه، درگیری منطقه‌ای اجتناب‌ناپذیر است.»
به نظرم بسیار مناسب است که آقای امیرعبدللهیان توضیح دهد که منظورش از سه عبارتِ “ادامۀ حملات اسرائیل به غزه” ، “درگیری منطقه‌ای” و “اجتناب‌ناپذیر” چیست؟ چون آنچه ما در این 40 روز شاهد آن بوده‌ایم، “حملات اسرائیل به غزه” ادامه داشته اما از آنچه آقای امیرعبداللهیان “اجتناب‌ناپذیر” دانسته فقط “اجتناب‌پذیر” بودنش به منصۀ ظهور رسیده است!

دیدگاهتان را بنویسید