🔹به من گفتند سوال از وزیر کشور را پس بگیر تا تایید صلاحیت شوی!

دیدگاهتان را بنویسید