🔹 در حالی قسط ماهانه وام 960 میلیون تومانی بانک مسکن حدود 35 میلیون تومان می‌شود که کارگران با حقوق حداکثر 9 تا 10 میلیونی طبیعتا از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید