از آمریکا هم تقریباً به تعداد مهاجرین ایرانی، به کانادا مهاجرت کرده‌اند.

تعداد مهاجرین فرانسوی به کانادا تقریباً 30 درصد بیش از مهاجرین ایرانی به کانادا است.

هندی‌ها با اختلاف، رتبه اول مهاجرت به کانادا را دارند.

هندی‌ها کانادا را بسیار بیشتر از آمریکا دوست دارند! (یا آمریکا راه می‌دهد)

چینی‌ها آمریکا را بیشتر دوست دارند! (یا آمریکا راه می‌دهد)

تعداد مهاجران فیلیپینی به کانادا و آمریکا مجموعاً چهار برابر ایرانی‌ها است.

دیدگاهتان را بنویسید