ارتش اسرائیل اعلام کرده است؛ ۳۰۰ لیتر سوخت را برای “مصالح پزشکی فوری” بیمارستان شفا در شهر غزه عرضه کرده، اما حماس مانع آن شد که این مرکز پزشکی آن را دریافت کند.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائيل، نیروی دفاعی اسرائيل شواهدی دریافت کرد که نشان می‌داد مقامات حماس مانع آن شدند که بیمارستان سوخت را دریافت کند.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: ما ۳۰۰ لیتر سوخت به بیمارستان شفا فرستادیم اما حماس آن را برد. ما با کارکنان بیمارستان در تماس هستیم و خواستیم کمک کنیم که نوزادان را منتقل کنیم اما حماس مانع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید