در افغانستان خریدن یک دختربچه از یک خانواده از خریدن یک گوسفند آسان‌تر است!!!

دیدگاهتان را بنویسید