آشپزخانه جهنمی. چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی در حال آماده کردن دستور العمل نفرت انگیزی برای بی ثباتی جهانی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید