کلاس درس مجهز، با سرمایه مردم ایران (دقیقا چیزی که کودکان سیستان و بلوچستان ندارند)

حیاط مدرسه انبار سلاح و موشک

دیدگاهتان را بنویسید