تا به این لحظه، اسرائیل به جای یک نفر ۷ نفر و به جای یک کودک‌، ۱۳۳ کودک فلسطینی را کشته است.

دیدگاهتان را بنویسید