قائمی عضو شورای شهر تهران: در تهران روزانه یک میلیون مسافر از اتوبوس‌ برای جابجایی در شهر استفاده می‌کنند که هزینه بلیت آنها ۴ میلیارد تومان می‌شود اما ۷۰ درصد این رقم یعنی حدود ۲.۸ میلیارد تومان عدم پرداخت بلیت داریم.

دیدگاهتان را بنویسید