نمایندگان اپوزیسیون مجارستان خاطرنشان کردند: “نخست وزیر با دست دادن و لبخند زدن به پوتین، آب دهان خود را به یاد قهرمانان سال 1956 می اندازد. خطاب به جنایتکار جنگی که در کتاب های درسی روسیه نوشت که 1956 یک انقلاب فاشیستی بود.”

اوربان چند روز پیش در جریان گفتگو با رئیس جمهور فدراسیون روسیه در پکن، جنگ روسیه و اوکراین را “SVO” نامید. پس از این نشست، رسانه های گروهی گزارش دادند که روسیه عرضه گاز به مجارستان را برای زمستان افزایش خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید