حمله حماس به اسرائیل یک‌ حرکت همراه با جوانمردی بود.

در تصویر، جوانمردی به سبک جمهوری اسلامی را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید