مشهد: سه روز” که هیچی! ۳۰ روز گذشت! همچنان کلاس‌هایی در مشهد بدون_معلم هستند؛ یا بعضا والدین بچه‌ها می‌روند تدریس می‌کنند‌!

دیدگاهتان را بنویسید