قطر برای تأمین گاز طبیعی شرکت ایتالیایی اِنی به توافق رسیده است و بر اساس قرارداد منعقد شده میان طرفین، دوحه سالی یک میلیون تن گاز در اختیار طرف ایتالیایی قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید