فرزند عباس عبدی صبح امروز توسط وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شد.

🔹 مریم عبدی، فعال مدنی صبح امروز توسط وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و وسائل الکترونیکی او ضبط شد. عباس عبدی در گفتگویی بازداشت دخترش را تایید کرد. هنوز به طور رسمی علت بازداشت ذکر نشده است.

🔹 گفته شده که دلیل بازداشت او برای فشار به‌پدرش برای توقف انتقادات از حکومت است.

دیدگاهتان را بنویسید