محمدجواد لاریجانی:
«به غلط به جریان مقاومت می‌گویند نوچه‌های جمهوری اسلامی. ما نوچه‌پرور نیستیم.»

«ما نیروهایی پرورش می‌دهیم که روی پای خودشان هستند ‌و در برخی مسائل، حتی از ما تیزترند، این از خصلت‌های دکترین مقاومت ماست».

دیدگاهتان را بنویسید