نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا نسبت به ایجاد بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی برای دانش آموزان در قالب پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی – تربیتی اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید