◀️ دادگاه عراق رغد صدام، دختر صدام حسین، دیکتاتور معدوم این کشور را به طور غیابی به 7 سال حبس محکوم کرد.

◀️ در این حکم که توسط دادگاه کیفری الکرخ بغداد صادر شده، آمده است که رغد صدام طبق ماده ۹ قانون منع فعالیت حزب بعث و احزاب تروریستی و تکفیری (مصوب سال 2016) به ۷ سال حبس محکوم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید