در عمل جدیدی که برای اولین بار در زمینه پزشکی انجام می‌شد قلب یک خوک به انسان پیوند داده شد.
حال بعد یک ماه بررسی ها نشان می دهد هیچ‌گونه پس زدن از سوی بدن بیمار مشاهده نشده و همه چیز به صورت نرمال روند طبیعی خودش را پیش گرفته است. گفته می‌شود اگر این روند موفقیت آمیز باشد قلب‌های دیگری به بیماران مشابه پیوند زده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید