اگر من رئیس‌جمهور بودم، به حماس می‌گفتیم: شما همه گروگان‌های آمریکایی و ملیت های دیگر را رها کنید و  یا ما می‌آییم خودمان  آنها را آزاد می‌کنیم!

دیدگاهتان را بنویسید