این فیش همراه تروریست‌هایی که هفت اکتبر به اسرائیل حمله کردن پیدا شده.

دیدگاهتان را بنویسید