اگر جمهوری اسلامی عاقل باشد و نخواهد از ارتش اسرائیل ضربه بدی بخورد، بهتر است از دخالت کردن اجتناب کند.»

دیدگاهتان را بنویسید