🗣 پزشکیان نماینده تبریز در مجلس گفت: همین چین و روسیه که ما می‌گوییم ارز مشترک ایجاد می‌کنند یا ارزی در حوزه کشورهای هم‌پیمان ایجاد خواهند کرد، همگی عضو FATF هستند و کار خودشان را پیش می‌برند.

دیدگاهتان را بنویسید