🔻 یک جوان ۲۲ ساله در ورشو پایتخت لهستان، برای سرقت جواهرات از ویترین یک فروشگاه، خود را برای چند ساعت به شکل مانکن در آورده و منتظر مانده تا فروشگاه بسته شده تا سرقت کند.

🔹 به گفته پلیس، کارکنان فروشگاه و خریداران هیچ چیز غیرعادی را متوجه نشده‌اند زیرا او در میان مانکن‌ها قرار گرفته بود.به محض سرقت، جوان مورد توجه نگهبانان فروشگاه قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید