◀️ ‏یک ماهه مدارس باز شده و خیلی از مدرسه‌ها معلم ندارند. هنوز وقتش نشده مجلس انقلابی یک سوالی از وزیر آموزش و پرورش بکنند که این چه وضعیه؟
‏شاید هم در راستای اینکه پناهیان گفته آموزش و پرورش رو تعطیل کنند، دارند انجام وظیفه می‌کنند؟!

دیدگاهتان را بنویسید