: از زاهدان تا غزه کل دنیا می لرزه»

جوانان دلیر بلوچستان در مخالفت با سیاست جنگ افروزانه خامنه ای که برای سرپوش گذاشتن بر بحران های داخلی به آن مبادرت می ورزد با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را در خیابان های زاهدان طنین انداز کردند

دیدگاهتان را بنویسید