او افزود: «چقدر دردناک است که نمی‌توانیم برای آن‌ها کاری کنیم.»

کسی هست که نام کیان پیرفلک را بیاد این عفریته بیاورد !!

دیدگاهتان را بنویسید