چرا خبرنگاران را به صحنه قتل راه ندادند؟!

دیدگاهتان را بنویسید