چهار عضو شورای شهر آبیک در استان قزوین به دلیل دریافت رشوه و فساد مالی بازداشت شدند.

دیدگاهتان را بنویسید