ارتش اسرائیل تحت هدایت شین بت، محمود صبیح، یکی از اعضای ارشد سازمان تروریستی حماس را که به عنوان مهندس ارشد و رئیس واحدی در بخش پروژه‌ها و توسعه در ستاد تولید این سازمان خدمت می‌کرد، به هلاکت رساند.

ستاد تولید برای تقویت توانایی‌های تسلیحاتی سازمان تروریستی حماس از جمله از طریق تبادل دانش با سایر سازمان‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه تلاش می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید