صدای اعتراض تماشاگران را در پخش زنده رسانه‌های حکومتی نیز می‌توان شنید.

دیدگاهتان را بنویسید