شرق نوشت:
از آنجا که چنین کشور‌هایی میزبان تورنمنت‌های مهم هستند، از لحاظ ورزشی لطمه زیادی به ورزشکاران ایران وارد شده است.

🔹 اگرچه بیشتر اتفاقاتی که در این زمینه گریبان ورزش ایران را گرفته، ریشه در اتفاقات سیاسی دارد، اما گسترش آن به کشور‌هایی از پنج قاره جهان، حسابی نگران‌کننده است.

دیدگاهتان را بنویسید