کاربری نوشته:
«او از تمام جهل و جنون، از ایدئولوژی مسموم، از مرگ‌خواهی جمهوری اسلامی گذر می‌کند»

دیدگاهتان را بنویسید